Top 7 các biểu mẫu sổ sách tại nhà thuốc Mới cập nhật

1 Báo cáo thực tập thực tế tại hiệu thuốc – Tài liệu text – 123doc

 • Mẫu: text.123docz.net
 • hiển thị: 01/14/2022
 • bài đăng: 4.89 (690 vote)
 • nguồn: Tìm hiểu các loại sổ sách tại hiệu thuốc – Tìm hiểu cách phân biệt chất lượng thuốc bằng cảm quan và kinh nghiệm thực tế. – Tham gia vào các công tác chuyên 

2 Thông tư 46/2011/TT-BYT thực hành tốt nhà thuốc – VNRAS

 • Mẫu: vnras.com
 • hiển thị: 10/13/2021
 • bài đăng: 4.67 (524 vote)
 • nguồn: · – Hồ sơ hoặc sổ sách lưu trữ các dữ liệu liên quan đến bệnh nhân (bệnh nhân có đơn thuốc hoặc các trường hợp đặc biệt) đặt tại nơi bảo đảm để có 

3 Báo cáo thực tế tại nhà thuốc quang vinh – Xemtailieu

 • Mẫu: text.xemtailieu.net
 • hiển thị: 05/21/2022
 • bài đăng: 4.42 (511 vote)
 • nguồn: Hồ sơ, sổ sách đều lưu giữ ít nhất một năm kể từ ngày thuốc hết hạn dùng. 1.2. Vai trò của Dược Sĩ Trung Cấp tại Hiệu Thuốc – Nhà Thuốc: – Tham gia các hoạt 

4 Báo cáo thực tập tại NHÀ THUỐC, Đại học ĐẠI NAM, HAY!

 • Mẫu: slideshare.net
 • hiển thị: 12/10/2021
 • bài đăng: 4.22 (370 vote)
 • nguồn: Từ đó Nhà thuốc cân nhắc và lựa chọn sản phẩm mình cần theo thương hiệu, mẫu mã, giá cả hay hậu mãi. – Marketing thuốc thực chất là tổng hợp các chính sách 

5 Hồ sơ thuốc kiểm soát đặc biệt dành cho nhà thuốc – Pharmog

 • Mẫu: pharmog.com
 • hiển thị: 04/03/2022
 • bài đăng: 4.07 (550 vote)
 • nguồn: LẬP HỒ SƠ SỔ SÁCH – BÁO CÁO THUỐC KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT … thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất theo Mẫu số 11, 12, 13 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

6 HỒ SƠ SỔ SÁCH – tuvannhathuoc – WordPress.com

 • Mẫu: tuvannhathuoc.wordpress.com
 • hiển thị: 12/05/2021
 • bài đăng: 3.96 (539 vote)
 • nguồn: Các hồ sơ, sổ sách liên quan đến hoạt động kinh doanh thuốc, bao gồm: 3.1. Sổ nhập thuốc, kiểm kê và kiểm soát … Sổ theo dõi nhiệt độ, độ ẩm của nhà thuốc

7 Nhà thuốc GPP cần có những hồ sơ, sổ sách và tài liệu chuyên môn

 • Mẫu: yduochn.com.vn
 • hiển thị: 12/08/2021
 • bài đăng: 3.76 (476 vote)
 • nguồn: · đặt tại nơi bảo đảm để có thể tra cứu kịp thời khi cần;. Trường hợp cơ sở có kinh doanh thuốc phải quản lý đặc biệt, phải thực hiện các quy định 

Related Posts