Top 7 đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là Cập nhật hôm nay

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

1  Quy định pháp luật về hợp đồng bảo hiểm con người

 • Mẫu: lawkey.vn
 • hiển thị: 06/07/2022
 • bài đăng: 4.9 (991 vote)
 • nguồn: Hợp đồng bảo hiểm con người là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, đối tượng của của hợp đồng bảo hiểm con người là tuổi thọ, 
 • Tác giả: – Trong trường hợp bên mua bảo hiểm thông báo sai tuổi của người được bảo hiểm dẫn đến tăng số phí bảo hiểm phải đóng, nhưng tuổi đúng của người được bảo hiểm vẫn thuộc nhóm tuổi có thể được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm phải hoàn trả cho bên …

2 Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm là gì?

Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm là gì?
 • Mẫu: accgroup.vn
 • hiển thị: 01/06/2022
 • bài đăng: 4.72 (549 vote)
 • nguồn: Căn cứ vào đối tượng có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm con người theo quy định tại Điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm thì một cá nhân hoặc tổ chức có thể bảo 
 • Tác giả: Căn cứ vào đối tượng có thể được bảo hiểm trong bảo hiểm con người theo quy định tại Điều 31 Luật kinh doanh bảo hiểm thì một cá nhân hoặc tổ chức có thể bảo hiểm để nhằm mục đích giúp cho quyền lợi của mình tránh bị ảnh hưởng từ việc rủi ro của …

3 Hợp đồng bảo hiểm con người là gì theo Luật Kinh doanh bảo hiểm?

 • Mẫu: luatsu247.net
 • hiển thị: 04/13/2022
 • bài đăng: 4.49 (279 vote)
 • nguồn: · Tuy nhiên, không phải tất cả các vấn đề liên quan đến tuổi thọ, sinh mạng, sức khỏe con người đều có thể trở thành đối tượng của hợp đồng. Theo 
 • Tác giả: Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có …

4 Định nghĩa & Các nguyên tắc trong bảo hiểm

 • Mẫu: baominh.com.vn
 • hiển thị: 04/25/2022
 • bài đăng: 4.37 (508 vote)
 • nguồn: Đối với bảo hiểm con người: độ tuổi, nghề nghiệp, tiền sử ốm đau của người được … Việc khai báo phải hoàn thành trước khi hợp đồng bảo hiểm được ký kết
 • Tác giả: (1) Yếu tố quan trọng là bất kỳ yếu tố nào có ảnh hưởng đến việc chấp nhận bảo hiểm và giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Ví dụ: Việc người được bảo hiểm có thói quen uống rượu. Thói quen ấy là một yếu tố quan trọng đối với công ty bảo hiểm nhận bảo …

5 Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là gì?

 • Mẫu: luathoanganh.vn
 • hiển thị: 01/24/2022
 • bài đăng: 4.08 (567 vote)
 • nguồn: · Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm con người là gì? · Bản thân bên mua bảo hiểm · Vợ, chồng, con, cha, mẹ của bên mua bảo hiểm · Anh, chị, em ruột; 
 • Tác giả: Theo đó, hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa hai chủ thể trao đổi quyền và nghĩa vụ tương ứng, một bên (bên mua bảo hiểm) trả phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm, bên còn lại (doanh nghiệp bảo hiểm) có trách nhiệm bảo hiểm, thanh toán tiền …

6 Quy định về hợp đồng bảo hiểm con người?

Quy định về hợp đồng bảo hiểm con người?
 • Mẫu: luatminhgia.com.vn
 • hiển thị: 02/18/2022
 • bài đăng: 3.95 (551 vote)
 • nguồn: Điều 31, LKDBH quy định đối tượng của loại hợp đồng này là tuổi thọ, tính mạng, sức khỏe và tai nạn con người. Bên mua bảo hiểm có thể mua bảo hiểm cho bản thân 
 • Tác giả: Ngoài ra, luật còn quy định doanh nghiệp bảo hiểm không được kiện đòi bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm trong trường hợp bên mua bảo hiểm không đóng hoặc đóng không đủ phí bảo hiểm (Điều 36) và không được yêu cầu người thứ ba bồi hoàn trong trường …

7 Bảo hiểm là gì? Các thuật ngữ cơ bản nhất trong bảo hiểm bạn nên biết

 • Mẫu: manulife.com.vn
 • hiển thị: 10/11/2021
 • bài đăng: 3.59 (494 vote)
 • nguồn: Bảo hiểm từ lâu đã gắn liền với cuộc sống con người nhưng hiểu rõ bảo hiểm … hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo ủy quyền của 
 • Tác giả: Quỹ bảo hiểm y tế là quỹ tài chính được hình thành từ nguồn đóng bảo hiểm y tế và các nguồn thu hợp pháp khác, được sử dụng để chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế, chi phí quản lý bộ máy của tổ chức bảo hiểm y tế và …

Related Posts

Top 5 hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Mới nhất

Top 5 hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Mới nhất

Bài viết mới nhập cập nhật về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 6 hình thức hợp đồng dân sự Mới

Top 6 hình thức hợp đồng dân sự Mới

Bài viết về chủ đề hình thức hợp đồng dân sự Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 hợp đồng bcc Cập nhật hôm nay

Top 5 hợp đồng bcc Cập nhật hôm nay

Bài viết mới nhập cập nhật về hợp đồng bcc Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 7 hợp đồng cọc thuê nhà Mới

Top 7 hợp đồng cọc thuê nhà Mới

Bài viết về chủ đề hợp đồng cọc thuê nhà Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 mức phạt vi phạm hợp đồng New

Top 5 mức phạt vi phạm hợp đồng New

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề mức phạt vi phạm hợp đồng Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 7 thế nào là đồng hợp Mới cập nhật

Top 7 thế nào là đồng hợp Mới cập nhật

Cập nhật mới nhất về thế nào là đồng hợp Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn