Top 3 hợp đồng 68 Cập nhật hôm nay

1 Hợp đồng 68 là gì? (cập nhật 2022) – Luật ACC

 • Mẫu: accgroup.vn
 • hiển thị: 07/22/2022
 • bài đăng: 4.92 (727 vote)
 • nguồn: Hợp đồng 68 là hợp đồng đặc thù, không phải là hợp đồng lao động phổ biến được sử dụng rộng rãi ở mọi cơ quan, doanh nghiệp, tuân theo quy định của Bộ Luật Lao 

2 Nghị định 68/2000/NĐ-CP về chế độ hợp đồng vẫn còn hiệu lực

 • Mẫu: baochinhphu.vn
 • hiển thị: 07/17/2022
 • bài đăng: 4.74 (393 vote)
 • nguồn: · (Chinhphu.vn) – Ông Đinh Xuân Phóng được ký hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 15/8/2012 tại đơn vị sự nghiệp công lập 

3 Nghị định 68/2000/NĐ-CP Về thực hiện chế độ hợp đồng một số

 • Mẫu: vbpl.vn
 • hiển thị: 05/16/2022
 • bài đăng: 4.55 (237 vote)
 • nguồn: Nghị định 68/2000/NĐ-CP Về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Văn bản HD, QĐ chi tiết (1)

Related Posts