Top 5 hợp đồng dân sự Mới

Bài viết về chủ đề Hợp đồng dân sự Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

1 Khái niệm về hợp đồng dân sự chi tiết cập nhật 2022

 • Mẫu: accgroup.vn
 • hiển thị: 10/19/2021
 • bài đăng: 4.98 (769 vote)
 • nguồn: Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận của các bên mục đích để xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự. . Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo 
 • Tác giả: Thứ ba về chủ thể tham gia hợp đồng dân sự, Để tham gia hợp đồng dân sự phải có nhất từ hai bên trở lên và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật ví dụ như là nếu chủ thể là cá nhân thì phải đáp ứng yêu cầu về năng lực pháp luật, …

2 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự

Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự
 • Mẫu: luatlongphan.vn
 • hiển thị: 01/08/2022
 • bài đăng: 4.74 (553 vote)
 • nguồn: · Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự theo quy định tại Điều 385 Bộ 
 • Tác giả: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự là các điều kiện cần đáp ứng để hợp đồng có giá trị pháp lý. Các bên chỉ có thể thực hiện giao dịch đã thoả thuận khi hợp đồng có hiệu lực. Do đó, bài viết dưới đây Luật Long Phan sẽ cung cấp các thông tin …

3 Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng

Phần mềm hợp đồng điện tử iContract được nhiều DN FDI tin dùng
 • Mẫu: icontract.com.vn
 • hiển thị: 09/18/2022
 • bài đăng: 4.46 (392 vote)
 • nguồn: · Khái niệm hợp đồng trên còn được quy định tại Điều 394, Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 1995 và Điều 388, BLDS năm 2005 của Việt Nam và được thống 
 • Tác giả: Theo đó, khiến cho việc xác định nguyên tắc nào là nguyên tắc chung xuyên suốt BLDS và nguyên tắc nào là nguyên tắc riêng chỉ ở một vài chế định mới có gặp khó khăn. Trên thực tế, nguyên tắc cơ bản của luật hợp đồng Việt Nam cần phải tuân thủ các …

4 Thế nào là hợp đồng dân sự và giao dịch dân sự? – Luật Toàn Quốc

 • Mẫu: luattoanquoc.com
 • hiển thị: 09/10/2022
 • bài đăng: 4.29 (451 vote)
 • nguồn: Theo điều 388 của BLDS năm 2005 thì “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”
 • Tác giả: Theo đó, khiến cho việc xác định nguyên tắc nào là nguyên tắc chung xuyên suốt BLDS và nguyên tắc nào là nguyên tắc riêng chỉ ở một vài chế định mới có gặp khó khăn. Trên thực tế, nguyên tắc cơ bản của luật hợp đồng Việt Nam cần phải tuân thủ các …

5 Hợp đồng dân sự là gì?

 • Mẫu: luatminhgia.com.vn
 • hiển thị: 04/13/2022
 • bài đăng: 4.02 (409 vote)
 • nguồn: Việc các bên thiết lập với nhau những quan hệ để chuyển giao các lợi ích vật chất nhằm đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng đóng một vai trò quan trọng. Tuy 
 • Tác giả: Điều khoản thông thường là những điều khoản được pháp luật quy định trước trong các văn bản liên quan. Khi giao kết hợp đồng, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp …

Related Posts

Top 5 hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Mới nhất

Top 5 hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Mới nhất

Bài viết mới nhập cập nhật về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 6 hình thức hợp đồng dân sự Mới

Top 6 hình thức hợp đồng dân sự Mới

Bài viết về chủ đề hình thức hợp đồng dân sự Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 hợp đồng bcc Cập nhật hôm nay

Top 5 hợp đồng bcc Cập nhật hôm nay

Bài viết mới nhập cập nhật về hợp đồng bcc Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 7 hợp đồng cọc thuê nhà Mới

Top 7 hợp đồng cọc thuê nhà Mới

Bài viết về chủ đề hợp đồng cọc thuê nhà Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 mức phạt vi phạm hợp đồng New

Top 5 mức phạt vi phạm hợp đồng New

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề mức phạt vi phạm hợp đồng Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 7 thế nào là đồng hợp Mới cập nhật

Top 7 thế nào là đồng hợp Mới cập nhật

Cập nhật mới nhất về thế nào là đồng hợp Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn