Top 5 nghị định 02 2020 Mới nhất

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề Nghị định 02 2020 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

1 Tổng kết hoạt động phối hợp giữa các lực lượng theo Nghị định số

 • Mẫu: baohoabinh.com.vn
 • hiển thị: 11/26/2021
 • bài đăng: 4.8 (616 vote)
 • nguồn: · Các lực lượng phối hợp trao đổi công tác nghiệp vụ thực hiện hiệu quả Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ

2 Sơ kết công tác phối hợp theo Nghị định 02/2020/NĐ-CP của Chính

 • Mẫu: tuyengiaoangiang.vn
 • hiển thị: 11/21/2021
 • bài đăng: 4.77 (409 vote)
 • nguồn: · … Nghị định 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Đại tá Phạm Thành Nghĩa – Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị

3 Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa

 • Mẫu: tulieuvankien.dangcongsan.vn
 • hiển thị: 01/16/2022
 • bài đăng: 4.4 (382 vote)
 • nguồn: · Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của 

4 Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

 • Mẫu: lawnet.vn
 • hiển thị: 12/14/2021
 • bài đăng: 4.19 (376 vote)
 • nguồn: Nghị định sửa đổi Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia
 • Tác giả: Nơi nhận: – Ban Bí thư Trung ương Đảng; – Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; – Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; – Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; – Văn phòng …

5 Nghị định 02/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 131/2015/NĐ-CP hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia

 • Mẫu: vanban.vcci.com.vn
 • hiển thị: 03/14/2022
 • bài đăng: 4.04 (410 vote)
 • nguồn: Số/Ký hiệu, . Cơ quan ban hành, Chính phủ. Loại văn bản, Nghị định. Người ký, Nguyễn Xuân Phúc. Ngày ban hành, 01/01/2020
 • Tác giả: b) Báo cáo nghiên cứu khả thi đã được hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước, được Hội đồng thẩm định nhà nước giao Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định nhà nước đóng dấu thẩm định trên hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi, …

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn