Top 5 nghị định 11 2016 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề Nghị định 11 2016 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

2 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn nghị định 11/2016/NĐ-CP

 • Mẫu: luattoanquoc.com
 • hiển thị: 03/16/2022
 • bài đăng: 4.76 (279 vote)
 • nguồn: Thông tư 40/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP về cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài

3 Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP – Giấy phép lao động

Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP - Giấy phép lao động
 • Mẫu: giaypheplaodong.net.vn
 • hiển thị: 01/10/2022
 • bài đăng: 4.41 (465 vote)
 • nguồn: · Theo Bộ Luật Lao động 2019 thì nội dung của điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP không được nhắc đến nhưng lại có sự bao quát hơn, chi tiết hơn ở điều 
 • Tác giả: Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP viết đầy đủ là điều 9 nghị định 11/2016/NĐ-CP. Đó là điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam. Bài viết này sẽ nêu đầy đủ nội dung điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP và điều kiện để …

4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Mẫu: luatvietphong.vn
 • hiển thị: 11/20/2021
 • bài đăng: 4.25 (372 vote)
 • nguồn: · Trong quá trình nghiên cứu và tìm hiểu quy định của pháp luật về nội dung của Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 
 • Tác giả: Điều 9 Nghị định 11 2016 NĐ-CP viết đầy đủ là điều 9 nghị định 11/2016/NĐ-CP. Đó là điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài muốn làm việc ở Việt Nam. Bài viết này sẽ nêu đầy đủ nội dung điều 9 nghị định 11 2016 NĐ-CP và điều kiện để …

5 Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 • Mẫu: lawnet.vn
 • hiển thị: 07/09/2022
 • bài đăng: 4.08 (297 vote)
 • nguồn: Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam · NGHỊ ĐỊNH · Chương I · NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG · Điều 1. Phạm vi điều 
 • Tác giả: 3. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát, yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng nội dung đã kê khai về việc sử dụng người lao động Việt Nam và người lao động nước ngoài; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra nhà thầu thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng …

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn