Top 3 nghị định 117 năm 2013 Mới

Mời bạn xem bài viết Nghị định 117 năm 2013 Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

1 Điều kiện được điều chuyển dự toán ngân sách xã – Bnews.vn

 • Mẫu: bnews.vn
 • hiển thị: 04/01/2022
 • bài đăng: 4.99 (670 vote)
 • nguồn: · Nghị định 117/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày … Đầu năm, UBND xã phân bổ dự toán theo 2 nguồn kinh phí khoán và kinh phí 

2 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của

 • Mẫu: baocaotaichinh.vn
 • hiển thị: 12/11/2021
 • bài đăng: 4.69 (488 vote)
 • nguồn: Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, 

3 Nghị định 117/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013

 • Mẫu: luatduonggia.vn
 • hiển thị: 10/15/2021
 • bài đăng: 4.52 (417 vote)
 • nguồn: · Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá về bình ổn giá; định giá của Nhà nước; hiệp thương giá; kiểm tra 

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn