Top 5 nghị định 134 năm 2016 New

1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 134/2016/NĐ-CP

 • Mẫu: luatminhkhue.vn
 • hiển thị: 10/31/2021
 • bài đăng: 4.95 (910 vote)
 • nguồn: · Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

2 Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất nhập khẩu

 • Mẫu: accgroup.vn
 • hiển thị: 07/30/2022
 • bài đăng: 4.78 (259 vote)
 • nguồn: Ngày 01/09/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật … thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 

3 NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XUẤT

 • Mẫu: damvietxnk.weebly.com
 • hiển thị: 02/07/2022
 • bài đăng: 4.45 (246 vote)
 • nguồn: NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP NGÀY 01/09/2016 HƯỚNG DẪN LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU. … Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu trong thời hạn 05 năm

4 Nghị định 134/2016/NĐ-CP – Luật Hoàng Phi

 • Mẫu: luathoangphi.vn
 • hiển thị: 11/29/2021
 • bài đăng: 4.2 (556 vote)
 • nguồn: · Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm những nội … Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;

5 Nghị định 134/2016/NĐ-CP – Kế Toán Thông Minh Act (ActSmart)

 • Mẫu: actsmart.com.vn
 • hiển thị: 09/07/2022
 • bài đăng: 4.05 (361 vote)
 • nguồn: · Nghị định 134/2016/NĐ-CP … Nghị định này quy định về đối tượng chịu thuế; áp dụng thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thời hạn nộp thuế 

Related Posts