Top 6 nghị định 136 năm 2013 New

1 Nghị định 136/2013/NĐ-CP chính sách trợ giúp xã hội bảo trợ xã hội

 • Mẫu: vanbanphapluat.co
 • hiển thị: 08/11/2022
 • bài đăng: 4.98 (882 vote)
 • nguồn: · Căn cứ Luật phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006;

2 Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp xã hội – Báo điện tử Chính phủ

 • Mẫu: baochinhphu.vn
 • hiển thị: 12/21/2021
 • bài đăng: 4.68 (425 vote)
 • nguồn: · Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, Nghị định được dư luận xã hội đồng tình, … Thực hiện Nghị định 136/2013/NĐ-CP, đến cuối năm 2019, 

3 Nghị định 136/2013/NĐ-CP Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối

 • Mẫu: luatduonggia.vn
 • hiển thị: 12/13/2021
 • bài đăng: 4.59 (461 vote)
 • nguồn: · Nghị định này quy định về chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; trợ giúp xã hội đột xuất; hỗ trợ nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại 

4 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013

 • Mẫu: luatannam.vn
 • hiển thị: 08/16/2022
 • bài đăng: 4.39 (394 vote)
 • nguồn: · Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013 · 1. Chính sách trợ giúp xã hội được thực hiện công bằng, công khai, kịp thời theo mức độ khó 

5 Một số điểm mới của chính sách trợ giúp xã hội trong Nghị định 20

 • Mẫu: tuvanmienphi.vn
 • hiển thị: 07/11/2022
 • bài đăng: 4.05 (270 vote)
 • nguồn: · Khoảng cách gần 08 năm để ban hành Nghị định mới 20/2021/NĐ-CP thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP là một sự chậm trễ về chính sách, trong khi 

6 Góp ý Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy

 • Mẫu: acdc.vn
 • hiển thị: 03/26/2022
 • bài đăng: 3.93 (381 vote)
 • nguồn: · Tuy nhiên, sau hơn 6 năm triển khai, chính sách trợ giúp xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP có nhiều điểm không còn phù hợp

Related Posts


Warning: imagecreatefrompng(): '/home/jopeibcvhosting/public_html/top10dichvu.vn/wp-content/uploads/2022/08/2.jpg' is not a valid PNG file in /home/jopeibcvhosting/public_html/top10dichvu.vn/wp-content/plugins/vncrawltl/run.php on line 76
Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn


Warning: imagecreatefrompng(): '/home/jopeibcvhosting/public_html/top10dichvu.vn/wp-content/uploads/2022/08/24.jpg' is not a valid PNG file in /home/jopeibcvhosting/public_html/top10dichvu.vn/wp-content/plugins/vncrawltl/run.php on line 76
Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn


Warning: imagecreatefrompng(): '/home/jopeibcvhosting/public_html/top10dichvu.vn/wp-content/uploads/2022/08/21.jpg' is not a valid PNG file in /home/jopeibcvhosting/public_html/top10dichvu.vn/wp-content/plugins/vncrawltl/run.php on line 76
Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn