Top 4 nghị định 151 về quản lý tài sản công Mới cập nhật

1 Nghị định 151/2017/NĐ-CP về Luật Quản lý sử dụng tài sản công

 • Mẫu: accgroup.vn
 • hiển thị: 10/31/2021
 • bài đăng: 5 (864 vote)
 • nguồn: 1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về các nội dung sau:

2 Giải quyết vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

 • Mẫu: baochinhphu.vn
 • hiển thị: 06/03/2022
 • bài đăng: 4.68 (344 vote)
 • nguồn: · Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP của Chính 

3 Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 151/2017/NĐ-CP về quản

 • Mẫu: vibonline.com.vn
 • hiển thị: 01/06/2022
 • bài đăng: 4.56 (494 vote)
 • nguồn: · Dự thảo Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số … quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật Quản lý sử dụng tài sản

 • Mẫu: luattoanquoc.com
 • hiển thị: 01/25/2022
 • bài đăng: 4.25 (571 vote)
 • nguồn: Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công có hiệu lực từ ngày 1/1/2018

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn