Top 4 nghị định 151 về tài sản công Cập nhật hôm nay

Bài viết mới nhập cập nhật về Nghị định 151 về tài sản công Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

1 Nghị định 151/2017/NĐ-CP về Luật Quản lý sử dụng tài sản công

Nghị định 151/2017/NĐ-CP về Luật Quản lý sử dụng tài sản công
 • Mẫu: accgroup.vn
 • hiển thị: 11/01/2021
 • bài đăng: 4.99 (875 vote)
 • nguồn: 1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về các nội dung sau:
 • Tác giả: a) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định: Giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình …

2 Giải quyết vướng mắc trong quản lý, sử dụng tài sản công

 • Mẫu: baochinhphu.vn
 • hiển thị: 11/30/2021
 • bài đăng: 4.59 (495 vote)
 • nguồn: · Bổ sung quy định về bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. Bộ Tài chính cho biết, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP được ban hành là cơ sở pháp lý quan 
 • Tác giả: a) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định: Giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình …

3 VCCIGóp ý Nghị định về sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý công sản

 • Mẫu: vibonline.com.vn
 • hiển thị: 10/16/2021
 • bài đăng: 4.44 (563 vote)
 • nguồn: VCCI_Góp ý Nghị định về sửa đổi Nghị định 151/2017/NĐ-CP về quản lý công sản. Thứ Hai 12:00 03-10-2022. Kính gửi: Bộ Tài chính. Trả lời Công văn số 
 • Tác giả: a) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định: Giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình …

4 Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một … – Luật Toàn Quốc

 • Mẫu: luattoanquoc.com
 • hiển thị: 01/21/2022
 • bài đăng: 4.39 (457 vote)
 • nguồn: Nghị định 151/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 1. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Quản
 • Tác giả: a) Thẩm quyền, trình tự, thủ tục quyết định: Giao, mua sắm, thuê, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết; sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình …

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn