Top 5 nghị định 163 hướng dẫn luật ngân sách Mới

Bài viết về chủ đề Nghị định 163 hướng dẫn luật ngân sách Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

1 Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • Mẫu: lawnet.vn
 • hiển thị: 07/25/2022
 • bài đăng: 4.83 (855 vote)
 • nguồn: · Văn bản hợp nhất 48/VBHN-BTC năm 2020 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
 • Tác giả: Căn cứ xét thưởng cho từng địa phương là tổng các khoản thu phân chia trên địa bàn địa phương, không tính riêng từng khoản thu. Tỷ lệ thưởng không quá 30% của số tăng thu phần ngân sách trung ương được hưởng, nhưng không vượt quá số tăng thu so với …

2 Thông tin điều luật chương V Nghị định 163/2016/NĐ-CP

 • Mẫu: 27.72.63.165
 • hiển thị: 09/26/2022
 • bài đăng: 4.59 (251 vote)
 • nguồn: VI này được hướng dẫn bởi chương V Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016: “Chương V. KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • Tác giả: b) Đơn vị dự toán cấp trên trực tiếp xét duyệt quyết toán ngân sách của đơn vị trực thuộc và thông báo kết quả xét duyệt gửi đơn vị được xét duyệt; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán ngân sách thuộc phạm vi được giao quản lý, gửi đơn vị dự toán cấp …

3 Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

 • Mẫu: luatquochuy.vn
 • hiển thị: 04/24/2022
 • bài đăng: 4.45 (369 vote)
 • nguồn: Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2016. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 
 • Tác giả: Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước do Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 12 năm 2016. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. Nghị định 163/2016/NĐ-CP quy định đối với quyết …

4 Những điểm nổi bật của NĐ 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn luật Ngân sách nhà nước 2015

 • Mẫu: vcsvietnam.com
 • hiển thị: 05/30/2022
 • bài đăng: 4.27 (202 vote)
 • nguồn: · Ngày 21/12/2016 Chính phủ đã ban hành nghị định số 163/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Ngân sách nhà nước
 • Tác giả: – Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản tiền gửi đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy …

5 Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước

 • Mẫu: hoatieu.vn
 • hiển thị: 04/24/2022
 • bài đăng: 4.06 (287 vote)
 • nguồn: Nghị định 163/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật ngân sách nhà nước bao gồm: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước về lập dự toán ngân sách; 
 • Tác giả: – Các khoản dự toán chưa thực hiện hoặc chưa chi hết, các khoản đã tạm ứng trong dự toán, số dư tài khoản tiền gửi đến hết thời gian chỉnh lý quyết toán chưa thực hiện được hoặc chưa sử dụng hết, được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy …

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn