Top 8 nghị định 209 New

2 Sửa đổi Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia

 • Mẫu: phapluatxnk.vn
 • hiển thị: 05/15/2022
 • bài đăng: 4.63 (307 vote)
 • nguồn: Ngày 08 tháng 8 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 51/2022/NĐ-CP về việc điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng xăng nhằm góp phần thúc đẩy sản 

3 Nghị định số 209/2014/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ

 • Mẫu: quyettoan.vn
 • hiển thị: 03/10/2022
 • bài đăng: 4.43 (586 vote)
 • nguồn: Nghị định số 209/2014/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ: Về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 23/11/2013; Nghị định, Thông tư, Quyết định

4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng

 • Mẫu: lawnet.vn
 • hiển thị: 10/05/2021
 • bài đăng: 4.31 (253 vote)
 • nguồn: Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia 

5 Thông tin điều luật Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP – luattrongtay.vn

 • Mẫu: luattrongtay.vn
 • hiển thị: 02/09/2022
 • bài đăng: 4 (378 vote)
 • nguồn: Nội dung quy định tại khoản 2 Điều 1 này được hướng dẫn lần một bởi Điều 4 Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013: “Điều 4. Giá tính thuế

6 Nghị định 209/2004/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng

 • Mẫu: vanban.vcci.com.vn
 • hiển thị: 12/20/2021
 • bài đăng: 3.82 (532 vote)
 • nguồn: NGHỊ ĐỊNH. CỦA CHÍNH PHỦ SỐ NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2004. VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG. CHÍNH PHỦ. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ 

7 Nghị định 15/2013/NĐ-CP thay thế 209/2004/NĐ-CP – HCMCC

 • Mẫu: hcmcc.com.vn
 • hiển thị: 01/09/2022
 • bài đăng: 3.78 (429 vote)
 • nguồn: · So với Nghị định 209/2004/NĐ-CP, Nghị định 15/2013/NĐ-CP có thay đổi, bổ sung một số điểm chính là: 1. Hủy bỏ công tác tư vấn Chứng nhận sự 

8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi

 • Mẫu: luatminhkhue.vn
 • hiển thị: 12/25/2021
 • bài đăng: 3.59 (245 vote)
 • nguồn: · Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn