Top 6 nghị định 23 2016 Mới cập nhật

1 Thông tư 14/2018/TT-BXD hướng dẫn định giá dịch vụ nghĩa trang

 • Mẫu: vanbanphapluat.co
 • hiển thị: 03/02/2022
 • bài đăng: 4.97 (948 vote)
 • nguồn: · Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

2 Thông tư hướng dẫn nghị định 23/2016/nđ-cp – otworzumysl.com

 • Mẫu: otworzumysl.com
 • hiển thị: 07/09/2022
 • bài đăng: 4.7 (274 vote)
 • nguồn: · Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng quy định quy hoạch, xây dựng, cải tạo, đóng cửa, 

3 Nghị định 23/2016/NĐ-CP Về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa

 • Mẫu: luattrongtay.vn
 • hiển thị: 10/10/2021
 • bài đăng: 4.44 (421 vote)
 • nguồn: Nghị định 23/2016/NĐ-CP | Ban hành: 05/04/2016 | Hiệu lực: 27/05/2016 | Trạng thái: Hết hiệu lực một phần. CÁC VĂN BẢN CÙNG CHUYÊN NGÀNH 

4 Nghị định 23/2016/NĐ-CP – LawNet

 • Mẫu: thukyluat.vn
 • hiển thị: 02/12/2022
 • bài đăng: 4.33 (258 vote)
 • nguồn: Chính phủ ban hành Nghị định 23/2016/NĐ-CP quy định về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Đáng chú ý là quy định về việc xây dựng mộ cá 

5 Nghị định 98/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng

 • Mẫu: hieuluat.vn
 • hiển thị: 11/24/2021
 • bài đăng: 4.12 (592 vote)
 • nguồn: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng 

6 Nghị định 23/2016/NĐ-CP Xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang

 • Mẫu: hoatieu.vn
 • hiển thị: 08/15/2022
 • bài đăng: 3.91 (460 vote)
 • nguồn: Nghị định 23/2016/NĐ-CP về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Theo đó, việc táng được thực hiện trong các nghĩa trang, trường hợp táng 

Related Posts

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Top 4 nghị định 13 Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 13 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Top 5 nghị định 39 2014 Mới nhất

Bài viết thống kê nghị định 39 2014 Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Top 5 nghị định thư montreal Mới

Bài viết mới nhập cập nhật về nghị định thư montreal Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Top 5 nghị định 37 Cập nhật hôm nay

Cập nhật mới nhất về nghị định 37 Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Top 5 nghị định về quản lý dự án Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định về quản lý dự án Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Top 5 nghị định 38 2015 nđ cp Mới cập nhật

Bài viết về chủ đề nghị định 38 2015 nđ cp Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn