Top 6 tự ý nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng Mới

Bài viết về chủ đề Tự ý nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng Call Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

1 Hết hạn hợp đồng nghỉ việc luôn có phải báo trước không?

Hết hạn hợp đồng nghỉ việc luôn có phải báo trước không?
 • Mẫu: lsx.vn
 • hiển thị: 11/11/2021
 • bài đăng: 4.81 (747 vote)
 • nguồn: · Mời bạn theo dõi bài viết sau đây của Luật sư X để được giải đáp nhé. Căn cứ pháp lý. Bộ luật lao động 2019. Khi tham gia lao động thì các doanh 
 • Tác giả: – Người lao động bị kết án phạt tù nhưng không được hưởng án treo hoặc không thuộc trường hợp được trả tự do theo quy định tại khoản 5 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, …

Top 5 hợp đồng chính và hợp đồng phụ Mới nhất

2 XIN NGHỈ VIỆC KHI CHƯA HẾT HẠN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG CÓ PHẢI BỒI THƯỜNG?

 • Mẫu: luatbinhduong.net
 • hiển thị: 01/21/2022
 • bài đăng: 4.71 (562 vote)
 • nguồn: Ở cuối hợp đồng, ngoài kí tên còn phải ghi “tôi đã đọc và đồng ý”. Vậy không biết, nếu bây giờ con xin nghỉ trước khi hết hạn hợp đồng thì có phải bồi 
 • Tác giả: Do đó, trường hợp bạn nghỉ việc đúng quy định pháp luật thì bạn không phải bồi thường cho công ty. Trường hợp, bạn chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật thì bạn phải có nghĩa vụ bồi thường cho công ty theo quy định tại Điều 43 Bộ luật lao động …

3 Xử lý khi người lao động tự ý nghỉ việc? Người lao động có phải bồi thường không?

 • Mẫu: luatduonggia.vn
 • hiển thị: 09/23/2022
 • bài đăng: 4.44 (379 vote)
 • nguồn: · Xử lý khi người lao động tự ý nghỉ việc, bỏ việc: … + Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 
 • Tác giả: – Ngoài ra, nếu trong quá trình làm việc, người lao động được người sử dụng lao động hỗ trợ cho đi đào tạo và cung cấp chi phí cho thời gian theo học đào tạo thì khi nghỉ việc trái pháp luật, người lao động còn phải hoàn trả lại khoản chi phí đào …

Top 9 hợp đồng thi công New

4 Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

 • Mẫu: luatvietan.vn
 • hiển thị: 02/02/2022
 • bài đăng: 4.33 (299 vote)
 • nguồn: Người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Người lao động tự ý bỏ việc mà không có 
 • Tác giả: Trong quan hệ lao động, có những trường hợp người sử dụng lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Nhằm tránh phát sinh tranh chấp và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, Bộ luật lao động Việt Nam có quy định …

Top 8 đơn xin dạy hợp đồng Mới nhất

5 Chấm dứt hợp đồng lao động khi chưa hết thời hạn?

 • Mẫu: luathoangphi.vn
 • hiển thị: 08/14/2022
 • bài đăng: 4.09 (244 vote)
 • nguồn: · Tôi tự ý thôi việc có phải bồi thường gì cho công ty không? Trả lời: Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau: Thứ nhất: Về chấm 
 • Tác giả: b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc đã điều trị 06 tháng liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn …

6 Thủ tục xử lý người lao động tự ý nghỉ việc

 • Mẫu: luatlongphan.vn
 • hiển thị: 01/29/2022
 • bài đăng: 3.93 (502 vote)
 • nguồn: Tiêu chí xác định người lao động tự ý nghỉ việc là gì? Hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục khi người lao động chấm dứt hợp đồng trái luật
 • Tác giả: Người lao động tự ý nghỉ việc là trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Pháp luật về lao động quy định cụ thể về trình tự, thủ tục xử lý đối với trường hợp này. Bài viết dưới đây, Luật Long Phan sẽ làm rõ vấn đề cho Quý bạn …

Related Posts

Top 5 hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Mới nhất

Top 5 hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Mới nhất

Bài viết mới nhập cập nhật về hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba Liên Hệ Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 6 hình thức hợp đồng dân sự Mới

Top 6 hình thức hợp đồng dân sự Mới

Bài viết về chủ đề hình thức hợp đồng dân sự Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 hợp đồng bcc Cập nhật hôm nay

Top 5 hợp đồng bcc Cập nhật hôm nay

Bài viết mới nhập cập nhật về hợp đồng bcc Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 7 hợp đồng cọc thuê nhà Mới

Top 7 hợp đồng cọc thuê nhà Mới

Bài viết về chủ đề hợp đồng cọc thuê nhà Liên Lạc Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 5 mức phạt vi phạm hợp đồng New

Top 5 mức phạt vi phạm hợp đồng New

Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề mức phạt vi phạm hợp đồng Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn

Top 7 thế nào là đồng hợp Mới cập nhật

Top 7 thế nào là đồng hợp Mới cập nhật

Cập nhật mới nhất về thế nào là đồng hợp Gọi Tổng Đài 0588 662 888 Miễn Phí để được giải đáp thắc mắc và cung cấp thêm thông tin. Cảm ơn